L’associació de veïns i veïnes

L’Associació de veïns i veïnes es va constituir a Castellciutat i té el seu domicili social al mateix municipi. Es va inscriure al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya a data 9 de novembre de 2000.

Segons consta a l’article 2 dels seus estatuts, les finalitats de l’associació són: canalitzar i exposar les opinions, els criteris i les aspiracions dels veïns associats respecte als diferents problemes municipals del poble de Castellciutat, informar i formar als veïns associats en els problemes abans esmentats, col·laborar amb les autoritats locals i provincials per la consecució de les finalitats associatives i promoure accions i activitats encaminades a potenciar l’associacionisme juvenil i de la gent gran en l’àmbit esportiu, cultural i recreatiu de la vila. En queda exclòs tot ànim de lucre.

L’Associació de Veïns de Castellciutat compta amb 128 socis.

Actualment està en procés d’evolució cap a una estructura més adequada a les circumstàncies de la vila, que es concretarà a partir de la tardor de 2014.